• Boldog Új Évet!

    Bizonyára mindannyiunk életében vannak nagyon fontos dátumok, sorsfordító időpontok amik eléggé meghatározóak, amikre szívesen emlékezünk és jóérzéssel töltenek el. Ilyenek a születésnapok, a különböző évfordulók (például a házassági), valamint az évkezdetek is. Ezekre valamilyen módon mindenki készül és általában ünnepel is. Érdemes ilyenkor kicsit megállni, visszanézni, emlékezni, értékelni és előre is nézni, tervezni, hiszen lezárul egy év, egy időszak. Ilyen kezdet az új év első napja is.

     

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Ikrek
A nap a Ikrek jegyben
13 fok
Bak
Hold a Bak jegyben
17 fok
Fogyó hold (Gibbous)
Fogyó hold (Gibbous)
17 napos
Fogalmak

A Földünknek otthont adó Naprendszer, a Tejútrendszer részeként, a Nap gravitációja által egyben tartott bolygórendszer. A központi csillag tehát a Nap (ami KB 4, 6 milliárd évvel ezelőtt alakult ki), amely körül a belső naprendszerben 4 kőzetbolygó (Merkur, Vénusz, Föld, Mars) a külső naprendszerben pedig 4 óriásbolygó (Jupiter, Uránusz, Szaturnusz, Neptunusz) alakult ki. A Nap körül keringő testek nagy része közel egy síkban kering, ezt a síkot nevezik az ekliptika síkjának.

Bolygó = a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) 2006. aug. 24-én Prágában tartott konferenciáján résztvevő közel 2500 küldött új bolygódefiníciót fogadott el: a bolygó a nap körül kering, tömege elégséges ahhoz, hogy saját gravitációja közel gömb alakúra formálja a testet, illetve pályáját tisztára söpörte. Az ok az volt, hogy a bolygók száma már túl sok lenne, így jelenleg 8 égitestet tekintünk bolygónak.

Asztrológia = asztron (csillag) + logosz (tudomány), az ezoterikus tanok egyike. A bolygók állásából egy adott időpontban bekövetkezett esemény (születés) sorsának minél pontosabb meghatározása. Az asztrológia tapasztalati tudomány, hosszú évezredek megfigyelései, tapasztalatai alapján alakultak ki a szabályok, szimbólumok.

Horoszkóp = órakép, az asztrológia vizuális megjelenési formája (pillantás az órába). Egy adott pillanatban, egy adott helyen az égbolt vázlatos rajza. A viszonyítási pont az ember, a horoszkóp közepe. Rákos Péter: „a horoszkóp a mi földi nézőpontunk naprendszerben járt háromdimenziós keringőjének síkábrája”.

Ekliptika: a Nap pályája a Földről nézve. 1 év alatt a Nap a Földről nézve végighalad egy ellipszis alakú pályán.

Állatövi jegyek = zodiákus: azon csillagképek összessége, amit az ekliptika érint. Tőlünk nézve a nap 12 részre osztott pályája, 1 éves útjának állomásai.

Kos-pont: a kezdet, tavaszi napéjegyenlőség időpontja.

Rák kezdete: nyári napforduló.

Mérleg kezdete: őszi napéj egyenlőség.

Bak-pont: téli napforduló.

Efemerida = a múltbéli és a jövőbeni bolygóállások pontos helyét meghatározó táblázatokat rögzítő évkönyv, amely természetesen geocentrikus, hiszen itt a Földön csak így használható.

Aszcendens: a felkelő jegy (Keleti pont). A születés pillanatában a keleti horizonton emelkedőben lévő állatövi jegy. Az ekliptika és a horizont metszéspontja. Az álarc, ahogy az ember megjeleníti magát, ahogy az élet színpadára lép. A Nap minden nap felkel, újra megszületik, ahogyan mi is. Így tehát meghatározza, hogy milyen alaphangulattal kezdjük a napot.

Deszcendens: az ekliptikának a látóhatáron éppen lenyugvó pontja.

MC (Medium Coeli): az ég közepe, az ekliptikának éppen delelésben lévő pontja.

IC (Immun Coeli): az ég alja, az égbolt mélye.

Radix (gyökér): az egyén születési horoszkóp ábrája.

Holdcsomópont: az a matematikai pont, ahol a Hold pályája metszi, illetve keresztezi az ekliptikát. A felszálló Holdcsomópont az a pont, ahol a Holdpálya Délről Észak felé, a leszálló pedig az ezzel a ponttal pontosan szemben lévő pont, amikor a Holdpálya Északról Délre metszi a Nap pályáját.