• „Amint lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van.”

    "A Földről az égbe emelkedik, aztán ismét a Földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat az egész világ fölött így nyered el.”

    Hermész Triszmegisztosz: Tabula Smaragdina

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rák
A nap a Rák jegyben
1 fok
Vízöntő
Hold a Vízöntő jegyben
4 fok
Fogyó hold (Gibbous)
Fogyó hold (Gibbous)
17 napos
Fogalmak

A Földünknek otthont adó Naprendszer, a Tejútrendszer részeként, a Nap gravitációja által egyben tartott bolygórendszer. A központi csillag tehát a Nap (ami KB 4, 6 milliárd évvel ezelőtt alakult ki), amely körül a belső naprendszerben 4 kőzetbolygó (Merkur, Vénusz, Föld, Mars) a külső naprendszerben pedig 4 óriásbolygó (Jupiter, Uránusz, Szaturnusz, Neptunusz) alakult ki. A Nap körül keringő testek nagy része közel egy síkban kering, ezt a síkot nevezik az ekliptika síkjának.

Bolygó = a Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) 2006. aug. 24-én Prágában tartott konferenciáján résztvevő közel 2500 küldött új bolygódefiníciót fogadott el: a bolygó a nap körül kering, tömege elégséges ahhoz, hogy saját gravitációja közel gömb alakúra formálja a testet, illetve pályáját tisztára söpörte. Az ok az volt, hogy a bolygók száma már túl sok lenne, így jelenleg 8 égitestet tekintünk bolygónak.

Asztrológia = asztron (csillag) + logosz (tudomány), az ezoterikus tanok egyike. A bolygók állásából egy adott időpontban bekövetkezett esemény (születés) sorsának minél pontosabb meghatározása. Az asztrológia tapasztalati tudomány, hosszú évezredek megfigyelései, tapasztalatai alapján alakultak ki a szabályok, szimbólumok.

Horoszkóp = órakép, az asztrológia vizuális megjelenési formája (pillantás az órába). Egy adott pillanatban, egy adott helyen az égbolt vázlatos rajza. A viszonyítási pont az ember, a horoszkóp közepe. Rákos Péter: „a horoszkóp a mi földi nézőpontunk naprendszerben járt háromdimenziós keringőjének síkábrája”.

Ekliptika: a Nap pályája a Földről nézve. 1 év alatt a Nap a Földről nézve végighalad egy ellipszis alakú pályán.

Állatövi jegyek = zodiákus: azon csillagképek összessége, amit az ekliptika érint. Tőlünk nézve a nap 12 részre osztott pályája, 1 éves útjának állomásai.

Kos-pont: a kezdet, tavaszi napéjegyenlőség időpontja.

Rák kezdete: nyári napforduló.

Mérleg kezdete: őszi napéj egyenlőség.

Bak-pont: téli napforduló.

Efemerida = a múltbéli és a jövőbeni bolygóállások pontos helyét meghatározó táblázatokat rögzítő évkönyv, amely természetesen geocentrikus, hiszen itt a Földön csak így használható.

Aszcendens: a felkelő jegy (Keleti pont). A születés pillanatában a keleti horizonton emelkedőben lévő állatövi jegy. Az ekliptika és a horizont metszéspontja. Az álarc, ahogy az ember megjeleníti magát, ahogy az élet színpadára lép. A Nap minden nap felkel, újra megszületik, ahogyan mi is. Így tehát meghatározza, hogy milyen alaphangulattal kezdjük a napot.

Deszcendens: az ekliptikának a látóhatáron éppen lenyugvó pontja.

MC (Medium Coeli): az ég közepe, az ekliptikának éppen delelésben lévő pontja.

IC (Immun Coeli): az ég alja, az égbolt mélye.

Radix (gyökér): az egyén születési horoszkóp ábrája.

Holdcsomópont: az a matematikai pont, ahol a Hold pályája metszi, illetve keresztezi az ekliptikát. A felszálló Holdcsomópont az a pont, ahol a Holdpálya Délről Észak felé, a leszálló pedig az ezzel a ponttal pontosan szemben lévő pont, amikor a Holdpálya Északról Délre metszi a Nap pályáját.